Programın Vizyonu :

Görsel Sanatlar Dersi Programı,öğrencilerin bulundukları yaş seviyesinden başlayarakbütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri ve bunları kullanarak duygusal, bilşsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale   gelmeleri ; sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlıklar edinmeleri için hazırlanmıştır. 

Geleceğin aydın kuşaklarını yetiştirmeyi hedefleyen bu programla ; 

 • Dünyayı algılama ve yorumlama yeterliliğini geliştiren,
 • Toplumsal gelişmelere ve doğaya duyarlılıkla yaklaşan, 
 • Sorgulama bilincine sahip, 
 • Olumlu niteliklerle donanarak kendini ifade edebilen, 
 • Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum amaçlanmaktadır. 

SEV AMERİKAN KOLEJİ MÜZİK  DERSİ  GENEL  AMAÇLARI

 

 1. Türk ve Batı müziği tarihini, dönemlerini bilirler.
 2. Geleneksel Türk müziği ve halk müziğimiz ve kuramları hakkında bilgi sahibi olurlar.
 3. Evrensel müzik kuramlarını bilirler.
 4. Bilgi kaynağına ulaşmak için teknolojiyi doğru kullanabilirler.
 5. Çağdaş müzik akımlarını ve çağdaş müzik anlatım dilini bilirler.
 6. Grup ve bireysel olarak yaptıkları çalışmalarda disiplinli , planlı çalışma alışkanlığı kazanırlar.
 7. Müzik kazanımları ile yetenek ve zevklerini geliştirerek zihinsel ve duygusal açıdan farkındalıklı bireyler olurlar.
 8. Kendi müzik kültürünü tanırlar ve farklı müzik kültürlerine saygı duyarlar.
 9. Almış oldukları eğitimle notistlik,müzik eleştirmenliği,müzikoloji,ses mühendisliği,performans sanatçılığı gibi müziğin farklı alanlarını keşfederler.
 10. Atatürk ilke ve inkılaplarını bilirler. Atatürk’ün ulusal ve evrensel müziğe vermiş olduğu değeri anlar ve  sahiplenirler.
 11. Müzik biçim ve türlerini işitsel ve görsel olarak ayırdebilir,dinleme becerisini geliştirirler.
 12. Müziği farklı disiplinlerle karşılaştırma becerisine sahip olurlar.
 13. Müziğe eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak yapıcı değerlendirme becerisinde bulunabilirler.
 14. Müzik kazanımları ve becerilerini yaşamlarında kullanırlar.

 

2016-2017 Müzik Dersi Planlanan Hedefleri

-Müzik derslerinde ve ders dışı faaliyetlerle, müzik teorisi ve kültürü hakkında genel bilgiye sahip olunması, enstrüman çalan öğrencilere destek verilmesi

-Öğrencilerin müzik  derslerinde yaptıkları araştırma, sunum ve  yorumlarla entellektüel donanımlarının artmasının sağlanması, bununla birlikte farklı müzik kültürlerini tanıma ve zenginliklerini keşfetme yoluyla, farklı kültürlere karşı hoşgörü geliştirmeleri

-Öğrencilerin sınıf içinde hem bireysel hem de grup çalışmaları için teşvik edilerek, her iki şekilde de uyum içinde çalışabilmeleri ve birbirlerine saygı duymaları

- Öğrencilerin evrensel müzik dönemlerini ve farklı müzik tarzlarını öğrenerek, kendi kültürleri dışında başka ülkelerin de kültürlerine, sanatına ve sanatçılarına saygı duymalarının sağlanması

- Atatürk’ün sanata verdiği önem, sanatı koruma ve geliştirme konusunda attığı önemli adımların öğrencilere benimsetilmesi

-Öğrencilerin, milli gün ve kutlamalarda görev almaları

- Okul orkestrasının sene içerisinde çalışmalarına devam ederek, hedeflenen müzik yarışmalarına katılmaları.

-Vokal ve enstrüman gruplarının çalışmalarının sene sonunda sergilenmesi ve böylece öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini güçlenmesi

-Okul çoksesli korosunun çalışmalarına devam etmesi belirli günlerde performans yapması

Sev Amerikan Koleji müzik bölümü hedefleridir.